Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
trợ chiến
[trợ chiến]
|
auxiliary
Từ điển Việt - Việt
trợ chiến
|
động từ
chi viện, tiếp sức cho lực lượng chiến đấu đang gặp khó khăn
cử đại đội pháo đi trợ chiến