Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
trọ
[trọ]
|
Từ điển Việt - Việt
trọ
|
động từ
ở tạm nơi khác bằng tiền thuê chỗ
sinh viên thuê phòng ở trọ;
nhà trọ