Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
trận đấu
[trận đấu]
|
match; game; competition; contest; fixture
Friendly match
Decider
Home match/game
Away match/game
Fabien Barthez is the first goalkeeper to be named Man of the Match in the 2002 FIFA World Cup