Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiến triển
[tiến triển]
|
to progress
Negotiations are making good progress
Từ điển Việt - Việt
tiến triển
|
động từ
diễn biến và phát triển
bệnh tiến triển theo chiều hướng khả quan;
công việc tiến triển tốt