Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiêu điều
[tiêu điều]
|
tính từ
desolate
Từ điển Việt - Việt
tiêu điều
|
tính từ
xơ xác, hoang tàn và buồn tẻ
làng mạc tiêu điều sau chiến tranh
suy tàn
nhà cửa tiêu điều