Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thuốc nam
[thuốc nam]
|
Vietnamese traditional medicine (based on medicinal herbs)
Từ điển Việt - Việt
thuốc nam
|
danh từ
thuốc chữa bệnh bằng thảo mộc ở Việt Nam