Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thi sĩ
[thi sĩ]
|
Từ điển Việt - Việt
thi sĩ
|
danh từ
nhà thơ
tôi muốn hỏi như một chàng thi sĩ, ngẩn ngơ nhìn bát ngát dải phù sa (Tố Hữu)