Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thiếu tướng
[thiếu tướng]
|
brigadier; major-general
Chuyên ngành Việt - Anh
thiếu tướng
[thiếu tướng]
|
Kỹ thuật
major general
Từ điển Việt - Việt
thiếu tướng
|
danh từ
quân hàm thấp nhất trong hàng tướng
(...) chị hồi hộp đứng chờ và nhìn thiếu tướng nghiêm chỉnh như pho tượng một vị thần linh (Nguyễn Công Hoan)