Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Chuyên ngành Việt - Anh
than bụi
|
Hoá học
dust coal
Kỹ thuật
dust coal
Xây dựng, Kiến trúc
dust coal
Từ điển Việt - Việt
than bụi
|
danh từ
than mỏ đã thành bụi
người anh ấy lúc nào cũng lấm lem than bụi