Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thứ sáu
[thứ sáu]
|
sixth
She seemed to have a sixth sense
Friday
Good Friday
Friday's a bit inconvenient
To abstain from (eating) meat on Fridays
Man Friday (a character in Robinson Crusoe, a novel by Daniel Defoe)
Từ điển Việt - Việt
thứ sáu
|
danh từ
ngày thứ năm trong tuần