Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thứ năm
[thứ năm]
|
fifth
The fifth duty is the pilgrimage to Mecca
Thursday
Từ điển Việt - Việt
thứ năm
|
danh từ
ngày thứ tư trong tuần
tổ chức cưới cho con gái vào thứ năm