Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thứ bảy
[thứ bảy]
|
seventh
Saturday
Từ điển Việt - Việt
thứ bảy
|
danh từ
ngày thứ sáu trong tuần
bảng tin thời sự chiều thứ bảy