Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thợ điện
[thợ điện]
|
electrician
Từ điển Việt - Việt
thợ điện
|
danh từ
thợ lắp ráp và sửa chữa các thiết bị điện