Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thượng uý
[thượng úy]
|
senior lieutenant
Từ điển Việt - Việt
thượng uý
|
danh từ
cấp quân hàm dưới đại uý
bà ấy là thượng uý quân y