Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thương tiếc
|
động từ
to regret, mourn over
Từ điển Việt - Việt
thương tiếc
|
động từ
thương nhớ đau xót đến người đã chết
vô cùng thương tiếc báo tin