Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
thơ ấu
|
tính từ
thuở còn nhỏ tuổi
thời thơ ấu