Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
thìa cà-phê
|
danh từ
thìa nhỏ để khuấy đường khi uống cà-phê