Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thân yêu
|
dear, beloved
Từ điển Việt - Việt
thân yêu
|
tính từ
thân thiết và yêu quý
cả nước chung tay vì miền Trung thân yêu