Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thà
[thà]
|
would rather do something than do something; would sooner do something than do something; before
He would sooner die than surrender; He wouldn't be seen dead surrendering; He will die before he surrenders
I'd rather sleep than see such a bad film; I'd sleep before I saw such a bad film
I 'll die before I let him marry my daughter
I would sooner die; I'd rather die!; I'll die first!
It's better not to answer
It is better to die than to lie
Từ điển Việt - Việt
thà
|
kết từ
biết là không hay nhưng sẵn sàng chấp nhận
thà chịu đói, quyết không trộm cắp