Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
terrestrial atmosphere
|
Kỹ thuật
khí quyển trái đất
Toán học
khí quyển trái đất
Vật lý
khí quyển trái đất