Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
temper hardening
|
Kỹ thuật
sự biến cứng khi ram
Xây dựng, Kiến trúc
sự ram, sự biến cứng khi ram