Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tự hào
[tự hào]
|
to be proud of ...
Từ điển Việt - Việt
tự hào
|
tính từ
hài lòng về điều tốt đẹp mà mình có
tự hào dân tộc;
tự hào với kết quả đạt được