Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
từ sáng đến tối
[từ sáng đến tối]
|
from dawn till dusk; from morning to/till night