Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
tốt mã giẻ cùi
|
chỉ tốt vẻ bề ngoài
đừng vội tin những lời nói của kẻ tốt mã giẻ cùi