Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tốt gỗ hơn tốt nước sơn
[tốt gỗ hơn tốt nước sơn]
|
good wood is better than good paint
Từ điển Việt - Việt
tốt gỗ hơn tốt nước sơn
|
bản chất tốt quan trọng hơn cái hào nhoáng bên ngoài
tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người (ca dao)