Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tối cao
[tối cao]
|
supreme
Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq
Từ điển Việt - Việt
tối cao
|
tính từ
cao nhất, trên mọi cấp khác
toà án nhân dân tối cao;
mục đích tối cao