Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tận cùng
[tận cùng]
|
tính từ
terminal
till the end, the end
Từ điển Việt - Việt
tận cùng
|
tính từ
kết thúc; chỗ cuối
tận cùng cuộc sống là cái chết
danh từ
hết, không còn gì
Cà Mau là mảnh đất tận cùng của tổ quốc