Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tàu ngầm
[tàu ngầm]
|
submarine
Attack submarine
Anti-submarine missile
Chuyên ngành Việt - Anh
tàu ngầm
[tàu ngầm]
|
Kỹ thuật
submarine
Từ điển Việt - Việt
tàu ngầm
|
danh từ
tàu hoạt động dưới mặt nước
hạ thuỷ một tàu ngầm