Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tàu hoả
[tàu hoả]
|
Từ điển Việt - Việt
tàu hoả
|
danh từ
xe lửa, phương tiện vận tải trên đường ray
đường tàu hoả chạy suốt từ Nam ra Bắc