Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tàu bay
[tàu bay]
|
Paper aeroplane
Từ điển Việt - Việt
tàu bay
|
danh từ
máy bay
cây thuộc họ cúc, lá có mùi thơm ăn được, quả có lông trắng
rau tàu bay