Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
tà nguỵ
|
tính từ
giả dối để lừa bịp
diệt trừ tà nguỵ