Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
suy cứu
[suy cứu]
|
study, examine
study the reason
Từ điển Việt - Việt
suy cứu
|
động từ
suy nghĩ, tìm tòi
suy cứu nguyên nhân một vụ án