Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
suy cầu
|
động từ
suy nghĩ để mong tìm ra
suy cầu chân lý