Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
suy đi xét lại
|
cân nhắc thật kỹ để thấy tốt hay xấu
suy đi xét lại, thấy ý anh ấy là hợp lý nhất