Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
suất đội
[suất đội]
|
detachment commandeer
Từ điển Việt - Việt
suất đội
|
danh từ
(từ cũ) chức hạ sĩ quan cai quản một đội