Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
skiing
['ski:iη]
|
danh từ
môn xki (môn thể thao di chuyển trên ván trượt tuyết)