Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
sau ra
|
trạng từ
rút cục
trước còn trăng gió, sau ra đá vàng (Truyện Kiều)