Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sang trọng
[sang trọng]
|
luxurious; smart; swanky; opulent
A luxurious cinema
Từ điển Việt - Việt
sang trọng
|
tính từ
như sang (nghĩa 1, 2)
bộ quần áo sang trọng