Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
sự kiện thể thao
[sự kiện thể thao]
|
sports event; sporting event
Euro 2000 is the first major sporting event of the new millenium