Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rode
[roud]
|
thời quá khứ của ride
nội động từ
bay buổi chiều về phía đất liền (chim trời)
bay buổi chiều trong mùa sinh sản (chim dẽ gà)