Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ridden
['ridən]
|
động tính từ quá khứ của ride
tính từ
đầy một cái gì được nói rõ
giường đầy rệp
đầy tội lỗi