Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
respecter
[ri'spektə]
|
danh từ
đối xử với mọi người như nhau (không phân biệt địa vị, giàu nghèo...)
thần chết chẳng tha ai cả