Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ra sao
[ra sao]
|
Từ điển Việt - Việt
ra sao
|
tính từ
ở tình trạng nào
việc làm ăn của anh ra sao?
không được như ý (lời phàn nàn)
sức khoẻ dạo này chẳng ra sao