Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
quý vị
[quý vị]
|
you
You're welcome to contact us
You'll always be welcome here; we'll always be pleased to have you with us
Ladies and gentlemen
Ladies and gentlemen, We are highly honoured by your trust in the past years
Từ điển Việt - Việt
quý vị
|
đại từ
từ nói với những người đang nói với mình
thưa quý vị, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề