Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
probably
['prɔbəbli]
|
phó từ
hầu như chắc chắn
Nó có nghe thấy chúng ta hay không? - Chắc là không
Anh ta đến muộn - chắc là anh ta bị kẹt xe
Anh sẽ đến chứ? - Chắc là có
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
probably
|
probably
probably (adv)
almost certainly, most likely, in all probability, doubtless, undoubtedly