Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poultice
['poultis]
|
danh từ
thuốc đắp
ngoại động từ
đắp thuốc cao lên (chỗ viêm tấy...)