Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poulp
[pu:lp]
|
Cách viết khác : poulpe [pu:lp]
danh từ
(động vật học) con bạch tuộc