Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pleuroblastic
[pluərə'blæstik]
|
tính từ
(sinh vật học) thuộc chồi bên