Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phao truyền
[phao truyền]
|
spread, retail (news, rumours)
Từ điển Việt - Việt
phao truyền
|
động từ
bịa đặt tin thất thiệt để hại người
chị ta chuyên phao truyền hòng chia rẽ đoàn kết