Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phải rồi
[phải rồi]
|
Quite right, that is it.
That is it, no use denying any longer.
yes !, exactly, precisely
Từ điển Việt - Việt
phải rồi
|
đúng như thế
phải rồi, anh nên ghé thăm ông ấy